Prohlášení odpovědnosti | HempBona

Tato webová stránka obsahuje obecné informace o stravě, zdraví a výživě. Informace poskytnuté na této webové stránce, stejně jako informace poskytované přes ni, slouží pouze k vzdělávacím účelům. Tyto informace nelze chápat jako odborné rady a nelze s nimi takto nakládat. Informace na této webové stránce jsou uvedeny tak, jak jsou, bez jakékoliv záruky.

HempBona, s.r.o. v souvislosti s informacemi o zdraví uvedenými na této webové stránce nic nezaručuje. Informace uvedené na této webové stránce nelze považovat za alternativu k poradenství od lékaře nebo jiného odborníka poskytujícího zdravotnickou péči.

Pokud si myslíte, že trpíte nebo byste mohli trpět jakýmkoliv zdravotním problémem, měli byste okamžitě vyhledat lékařskou pomoc. Nikdy neodkládejte vyhledání lékařské pomoci, nepodceňujte lékařskou pomoc ani nepřerušujte léčbu předepsanou vaším lékařem na základě informací, které jste našli na našich webových stránkách nebo které jsme vám poskytli. Žádná z informací zde uvedených není určena jako náhrada lékařské diagnózy a takové informace nelze považovat za lékařskou radu nebo doporučenou léčbu. Pokud uvažujete o jakékoliv změně ve svém životním stylu, stravě nebo výživě, obraťte se nejdříve na svého lékaře nebo jiného odborníka poskytujícího zdravotnickou péči.

Tato webová stránka může obsahovat odkazy na webové stránky třetích stran. Tyto odkazy uvádíme pouze pro vaši informaci a žádným způsobem nepodporujeme žádnou z těchto webových stránek. Neodpovídáme za obsah těchto webových stránek třetích stran ani v souvislosti s informacemi na těchto webových stránkách neposkytujeme žádné záruky. Pokud se rozhodnete připojit k těmto webovým stránkám třetích stran nebo se jakýmkoli způsobem spoléháte na informace na nich uvedené, činíte tak na vlastní riziko.

Tato webová stránka nepodporuje, neschvaluje ani neobhajuje dovolené či nedovolené užívání omamných či psychotropních látek. Veškeré informace uvedené na této webové stránce, jakož i informace, které jsou prostřednictvím této webové stránky poskytovány, slouží pouze ke vzdělávacím účelům. HempBona, s.r.o. nemůže nést odpovědnost za obsah na jejích webových stránkách či na webových stránkách třetích stran, na které poskytujeme odkazy, pokud takový obsah podporuje, schvaluje či obhajuje užívání omamných či psychotropních látek či jiné nezákonné činnosti.

HempBona, s.r.o. nemůže nést odpovědnost za jakékoliv nevhodné či nesprávné využití informací nebo či služeb poskytovaných touto webovou stránkou a zříká se jakékoliv odpovědnosti za jakékoliv využití informací či služeb zde poskytovaných.