CBD naďalej zostáva v Českej republike povolené

Avizovaný zákaz CBD

V Českej republike vyvolal nedávny plánovaný  zákaz výrobkov obsahujúcich CBD, ktorý oznámilo ministerstvo poľnohospodárstva pod vedením Zdeňka Nekulu ( prostredníctvom tlačovej správy koncom apríla) veľký rozruch . V správe sa uvádza, že Štátna poľnohospodárska a potravinárska inšpekcia (SZPI) pripravuje všeobecné opatrenie, ktoré zakáže uvádzanie na trh kanabidiolu (CBD), ako aj ďalších kanabinoidov získaných z konope . Zákaz sa mal týkať potravinových produktov resp. produktov určených na konzumáciu. V tlačovej sprave vydanej ministerstvom poľnohospodárstva sa píše: "Na potravinovom trhu v Českej republike sa nachádzajú výrobky obsahujúce látku CBD, ktorá je získaná buď z konope siatej alebo synteticky, ako aj ďalšie kanabinoidy získané z konope siatej Tieto výrobky sa najčastejšie vyskytujú vo forme olejov, tinktúr, želé, cukríkov, bonbónov, kapsúl a podobne. Podľa nariadenia (EÚ) o nových potravinách sú tieto potraviny obsahujúce CBD považované za tzv. nové potraviny, pretože pred 15. májom 1997 neboli významne konzumované v krajinách EÚ. Tieto potraviny nesmú byť uvádzané na trh, pokiaľ ich bezpečnosť neoveril Európsky úrad pre bezpečnosť potravín (EFSA) a nie sú povolené na uvádzanie na trh v Európskej únii" Európsky úrad pre bezpečnosť potravín identifikoval niekoľko oblastí týkajúcich sa CBD, ktoré je nevyhnutné preskúmať, aby sa zabezpečilo, že konzumácia tejto látky nepredstavuje bezpečnostné riziko pre ľudské zdravie. Tieto skúmania sa týkajú účinkov CBD na pečeň, gastrointestinálny trakt, endokrinný systém, nervový systém a psychologické funkcie. 

Navrhovaný zákaz CBD vyvolal kontroverzie

Na tlačovu správu zareagovalo hneď niekoľko výrobcov, pestovateľov,asociácii  a ďalších zainteresovaných strán .Dokonca aj premiér Fiala (ODS)sa  vyjadril, že navrhovaný krok ministerstva poľnohospodárstva nie je podľa neho najšťastnejším riešením. Hana Gabrielová prezidentka  CzecHemp (český konopný klaster) sa vyjadrila v tlačovej správe nasledovne: "Čo sa týka nových potravín, máme spolu s Európskou asociáciou technického konope pripravené dôkazy, ktoré potvrdzujú, že CBD a ďalšie kanabinoidy by nemali byť označované ako nové potraviny. Ak by sa niečo malo označovať ako nová potravina, mohli by to byť iba vysoko koncentrované izoláty, najčastejšie vo forme prášku alebo kryštálu. Nie však rastlinné extrakty vyrábané tradičnými metódami. Naším cieľom je v spolupráci so štátnymi orgánmi zabezpečiť, aby sa na trh dostávali iba bezpečné produkty, ktoré spĺňajú požiadavky na kvalitu potravín," e Plánovaný zákaz by podľa Asociácie bezpečného konope, ktorá združuje výrobcov a distribútorov konopných produktov, mohol viesť k právnemu sporu medzi Českom a Európskou úniou. Asociácia tvrdí, že takýto zákaz by bol v rozpore s rozhodnutím Európskeho súdneho dvora. Podľa asociácie sú potraviny a potravinové doplnky obsahujúce CBD bezpečné a ich obsah sa pohybuje v rozsahu stotín až tisícinách teoreticky rizikových denných dávok. Neexistujú žiadne dôkazy o škodlivosti CBD alebo negatívnych účinkoch na zdravie. Samotná Európska asociácia pre bezpečnosť potravín v o svojom vyhlásení z 7.6.2022 zdôraznila že nie je možné vo všeobecnosti tvrdiť, že prítomnosť látky CBD (kanabidiolu) v potravinách je nebezpečná. Denné dávky CBD získané z potravín a potravinových doplnkov sú v ráde stoviek až tisícinovo nižšie ako dávky používané v liečebných štúdiách, pričom samotné výstupy štúdií poukazujú skôr na nedostatok dostupných údajov.

CBD ostáva nakoniec v Českej republike povolené

Zákaz potravín obsahujúcich CBD a ďalšie látky získané z konope nakoniec nebol schválený. Toto rozhodnutie oznámil premiér Petr Fiala (ODS) v stredu 17 mája 2023 po rokovaniach s vicepremiérom Ivanom Bartošom a ministrom poľnohospodárstva Zdeňkom Nekulom . Fiala uviedol že došlo k dohode, že plánované opatrenie regulujúce predaj CBD nebude momentálne implementované. Ďalej informoval, že  sa stretne pracovná skupina, ktorá bude hľadať spôsoby, ako zabrániť zaradeniu potravín obsahujúcich CBD do tohto zákazu, pretože by to predstavovalo vážne komplikácie pre užívateľov tejto látky a pre českých podnikateľov. Skupina tiež bude pracovať na vytvorení jasných a predvídateľných pravidiel pre trh s CBD produktmi,