Pestovanie technickej konope na Slovensku: základné právne rámce a praktické rady pre začiatočníkov

Pestovanie technického konope má množstvo výhod a ponúka mnoho možností využitia. Konopa obsahuje veľké množstvo cenných látok, ako sú napríklad proteíny, vitamíny a minerály. Zároveň je konope odolná voči škodcom a môže byť pestovaná bez použitia pesticídov a herbicídov. Konope sa využíva v mnohých priemyselných odvetviach, napríklad v textilnom, stavebnom, automobilovom a papierenskom priemysle. Konopné vlákno je totiž silnejšie ako bavlna a zároveň má lepšiu odolnosť voči poveternostným vplyvom. Konopné semená sa môžu používať v potravinárskom priemysle na výrobu olejov, múky, proteinu  a mnohých ďalších produktov. Konopné semienka sú tiež bohaté na esenciálne mastné kyseliny, ktoré majú pozitívny vplyv na zdravie. Okrem toho má konope aj využitie v medicíne, najmä vďaka obsahu kanabidiolu (CBD), ktorý má protizápalové a uvoľňujúce účinky. CBD sa používa vo svete  liečbu mnohých ochorení, ako sú napríklad chronické bolesti, depresia, úzkosť a epilepsia. Vzhľadom na množstvo využitia a mnohé zdravotné výhody je pestovanie technického konope na Slovensku stále populárnejšie a môže byť zaujímavou alternatívou pre poľnohospodárov a investičných záujemcov. 

Technické konope: Výhody pestovania

Technické konope má mnoho výhod, ktoré ho robia atraktívnou plodinou pre pestovanie. Medzi tieto výhody patrí schopnosť sekvestrovať uhlík, prerušenie cyklu chorôb, prevencia pôdnej erózie, biodiverzita a nízke alebo žiadne používanie pesticídov.  Poďme sa bližšie pozerať na tieto výhody. Skladovanie uhlíka: jeden hektár konope sekvestruje 9 až 15 ton CO2, podobne ako množstvo sekvestrované mladým lesom, ale rast trvá len päť mesiacov. Prerušenie cyklu chorôb: konope pomáha prerušiť cyklus chorôb, keď sa používa pri striedaní plodín. Okrem toho burina nie je schopná rásť kvôli rýchlemu rastu a tieniacej schopnosti rastlín konope. Prevencia pôdnej erózie: husté listy konope sa stanú prirodzeným krytom pôdy, čím sa zníži strata vody a bude sa chrániť pred eróziou pôdy. Konope pokrýva zem len tri týždne po vyklíčení. Biodiverzita: cyklus kvitnutia sa zvyčajne vyskytuje medzi júlom a septembrom, čo sa zhoduje s nedostatočnou produkciou peľu z iných plodín. Konope produkuje veľké množstvo peľu. Poskytuje úkryt aj vtákom a konopné semienka sú potravou pre zvieratá. Nízke alebo žiadne používanie pesticídov: konope je náchylné na málo škodcov kvôli nedostatku prirodzených predátorov, čo znamená, že používaniu insekticídov, herbicídov a fungicídov sa možno vo väčšine prípadov vyhnúť.

Regulácie a definície: Pestovanie technickej konope na Slovensku

EIHA  (Európska asociácia technického konope) definuje konope ako „rastlinu Cannabis sativa L. – alebo akúkoľvek časť rastliny – v ktorej je koncentrácia tetrahydrokanabinolu (THC) pod regulovanou maximálnou úrovňou.“ Takže zatiaľ čo nelegálne látky, ako napríklad rekreačný kanabis, sa zvyčajne označujú ako marihuana má hladiny THC až 20 %, koncentrácia tejto látky v konope je oveľa nižšia, 0,3 % až 1 %. Pestovanie konope  je na Slovensku taktiež podmienené konkrétnou odrodou. Katalógu povolených odrôd , ress. zoznam odrôd, ktoré možno pestovať na účely získania priamych platieb, (aktualizovaný v marci 2021) nájdete na stránke ministerstva poľnohospodárstva . Medzi literatúru, ktorú by mal zvážiť záujemca o pestovanie konope s obsahom CBD na Slovensku, patrí aj Nariadenie vlády SR č. 488/2010 Z. z. Toto nariadenie stanovuje podmienky pre poskytovanie podpory v poľnohospodárstve formou priamych platieb. V jednotlivých paragrafoch tohto nariadenia, sú uvedené dôležité informácie, ktoré by mal budúci producent konope poznať. Komunikácia s Pôdohospodárskou platobnou agentúrou je pre záujemcu o pestovanie konope nevyhnutná. Záujemca musí napríklad nahlásiť kvitnutie samčích rastlín do určitého termínu. Ďalším krokom by malo byť kontaktovanie Ústredného kontrolného a skúšobného ústavu poľnohospodárstva (ÚKSÚP), ktorý môže prísť odobrať vzorky na kontrolu obsahu THC. Ak záujemca potrebuje pomoc pri pestovaní konope, môže sa obrátiť na Slovenskú konopársku asociáciu (HEMPSKA) Toto  občianske združenie a má zakladajúcich členov, ktorí sú lídrami v oblasti konopného priemyslu na ?? Slovensku ponúka pomoc a organizuje vzdelávacie semináre a praktické informácie Práca s konopou vyžaduje odborné vedomosti a zručnosti, a preto okolo nej pracuje viacero odborníkov z rôznych oblastí. Od výskumu a pestovania až po mechanizáciu a využitie konopy na výrobu rôznych produktov. Konzultácie ohľadne pestovania konope poskytuje aj Peter Vodal z rodinnej farmy HempBona. S pestovaním technického konope má už viac ako šesťročné skúsenosti. Ponúka ako jeden z mála na Slovensku agroslužby spojené so žatvou, sušením a separáciou konope. Kvalitné zvládnutie týchto procesov je nevyhnutným predpokladom na ďalšie spracovanie konope  do konečných produktov napr. CBD olejov, za studena lisovaných olejov, konopného proteinu, čaju a ďalších.

Ako začať s pestovaním konope: praktické rady a tipy

Ak sa rozhodnete začať s pestovaním technického konope, môže to byť pre vás veľmi zaujímavá a obohacujúca skúsenosť. Avšak, ak ste nováčik v tejto oblasti, môžete sa cítiť zmätení a potrebovať pomoc pri získaní potrebných vedomostí a nástrojov na úspešné zvládnutie tohto procesu. V tejto časti sa pozrieme na praktické rady a tipy, ktoré vám pomôžu začať s pestovaním konope a zabezpečiť jeho úspešné zvládnutie. Zamerajte sa nasledujúce body:

  1. Vyberte vhodné miesto: Konope rastie najlepšie na slnečnom a chránenom mieste s dobrým priepustnosťou pôdy. Pôda by mala byť dobre priepustná a mala by obsahovať dostatok živín.
  2. Zvoľte správnu odrodu : Pri výbere semienok konope sa odporúča vybrať odrody, ktoré sú vhodné pre pestovanie vo vašom podnebí a ktoré vyhovujú vašim potrebám (napríklad ak chcete pestovať konope na textilné vlákna, na potravinárske účely alebo na výrobu oleja).
  3. Vyhýbajte sa znečisteniu: Konope môže absorbovať nečistoty a chemické látky z pôdy, takže by ste sa mali vyhnúť pestovaniu v blízkosti cestného premávania alebo priemyselných zón.
  4. Udržujte optimálne podmienky: Konope rastie najlepšie v teplom a vlhkom prostredí. Pri pestovaní vo vnútorných priestoroch je potrebné udržiavať optimálnu teplotu a vlhkosť.
  5. Kontrola : kontrolujte rastliny na prítomnosť chorôb a priebežne ju testujte na obsah látok  (CBD, THC a ďalšie podľa potreby)

Práca s konopou vyžaduje odborné vedomosti a zručnosti, a preto okolo nej pracuje viacero odborníkov z rôznych oblastí. Od výskumu a pestovania až po mechanizáciu a využitie konopy na výrobu rôznych produktov. Konzultácie ohľadne pestovania konope poskytuje aj Peter Vodal z rodinnej farmy HempBona. S pestovaním technického konope má už viac ako šesťročné skúsenosti. Ponúka ako jeden z mála na Slovensku agroslužby spojené so žatvou, sušením a separáciou konope. Kvalitné zvládnutie týchto procesov je nevyhnutným predpokladom na ďalšie spracovanie konope  do konečných produktov napr. CBD olejov, za studena lisovaných olejov, konopného proteinu, čaju a ďalších.