Prehlásenie zodpovednosti | HempBona

Táto webová stránka obsahuje všeobecné informácie o strave, zdraví a výžive. Informácie poskytnuté na tejto webovej stránke, ako aj informácie, ktoré sú poskytované cez ňu, slúžia iba na vzdelávacie účely. Tieto informácie nemožno chápať ako odborné rady a nemožno s nimi takto zaobchádzať. Informácie na tejto webovej stránke sú uvedené tak, ako sú, bez akejkoľvek záruky.

HempBona, s.r.o. v súvislosti s informáciami o zdraví uvedenými na tejto webovej stránke nezaručuje nič. Informácie uvedené na tejto webovej stránke nemožno považovať za alternatívu k poradenstvu od lekára alebo iného odborníka poskytujúceho zdravotnícku starostlivosť.

Ak si myslíte, že trpíte alebo by ste mohli trpieť akýmkoľvek zdravotným problémom, mal/a by ste okamžite vyhľadať lekársku pomoc. Nikdy neodkladajte vyhľadanie lekárskej pomoci, nepodceňujte lekársku pomoc alebo neprerušujte liečbu predpísanú vaším lekárom na základe informácií, ktoré ste nášli/la na našich webových stránkach alebo ktoré sme vám poskytli. Žiadna z informácií tu uvedených nie je určená ako náhrada lekárskej diagnózy a takéto informácie nemožno považovať za lekársku radu alebo odporúčanú liečbu. Ak uvažujete o akejkoľvek zmene vo svojom životnom štýle, strave alebo výžive, obráťte sa najprv na svojho lekára alebo iného odborníka poskytujúceho zdravotnícku starostlivosť.

Táto webová stránka môže obsahovať odkazy na webové stránky tretích strán. Tieto odkazy uvádzame iba pre vašu informáciu a žiadnym spôsobom nepodporujeme žiadnu z týchto webových stránok. Nezodpovedáme za obsah týchto webových stránok tretích strán ani v súvislosti s informáciami na týchto webových stránkach neposkytujeme žiadne záruky. Ak sa rozhodnete pripojiť sa na tieto webové stránky tretích strán alebo akýmkoľvek spôsobom spoľahnúť sa na informácie uvedené tam, robíte tak na vlastné riziko.

Táto webová stránka nepodporuje, neschvaľuje ani neobhajuje povolené alebo nepovolené užívanie omamných alebo psychotropných látok. Všetky informácie uvedené na tejto webovej stránke, ako aj informácie, ktoré sú prostredníctvom tejto webovej stránky poskytované, slúžia len k vzdelávacím účelom. HempBona, s.r.o. nezodpovedá za obsah na svojich webových stránkach alebo na webových stránkach tretích strán, na ktoré poskytujeme odkazy, ak taký obsah podporuje, schvaľuje alebo obhajuje užívanie omamných alebo psychotropných látok alebo iných nezákonných činností.

HempBona, s.r.o. nezodpovedá za akékoľvek nevhodné alebo nesprávne využitie informácií alebo služieb poskytovaných touto webovou stránkou a zrieka sa akéhokoľvek zodpovedania za akékoľvek využitie informácií alebo služieb tu poskytovaných.