Zásady ochrany osobných údajov | HempBona

Zásady ochrany osobných údajov pre HempBona s.r.o., Pražákova 1008/69, Štýřice, 639 00 Brno, identifikačné číslo: 10725814, ďalej len „HempBona“.

U HempBona, prístupné z hempbona.eu, hempbona.cz, hempbona.sk, hempbona.com, je jednou z našich hlavných priorít súkromie našich návštevníkov. Tento dokument Zásady ochrany osobných údajov obsahuje typy informácií, ktoré spoločnosť HempBona zhromažďuje a zaznamenáva, a ako ich používame.

Ak máte ďalšie otázky alebo potrebujete viac informácií o našich zásadách ochrany osobných údajov, neváhajte nás kontaktovať na adrese gdpr@hempbona.eu.

Tieto zásady ochrany osobných údajov sa vzťahujú iba na naše online aktivity a sú platné pre návštevníkov našich webových stránok, pokiaľ ide o informácie, ktoré zdieľali a / alebo zhromažďovali v HempBona. Tieto zásady sa nevzťahujú na žiadne informácie zhromaždené offline alebo prostredníctvom iných kanálov ako tohto webu.

Súhlas

Používaním našich webových stránok súhlasíte s našimi zásadami ochrany osobných údajov a súhlasíte s ich podmienkami.

Informácie, ktoré zhromažďujeme

Osobné údaje, ktoré ste požiadaní o poskytnutie, a dôvody, prečo ste požiadaní o ich poskytnutie, vám budú objasnené v okamihu, keď vás požiadame o poskytnutie vašich osobných údajov.

Pokiaľ nás kontaktujete priamo, môžeme o vás obdržať ďalšie informácie, ako je vaše meno, e-mailová adresa, telefónne číslo, obsah správy alebo prílohy, ktoré nám môžete zaslať, a ďalšie informácie, ktoré sa rozhodnete poskytnúť.

Keď sa zaregistrujete k účtu, môžeme požadovať vaše kontaktné informácie, vrátane položiek, ako je meno, názov spoločnosti, adresa, e-mailová adresa a telefónne číslo.

Ako používame vaše údaje

Informácie, ktoré zhromažďujeme, používame rôznymi spôsobmi, okrem iného na:

– Poskytovanie, prevádzkovanie a udržiavanie nášho webu
– Vylepšovanie, personalizovanie a rozširovanie nášho webu
– Pochopenie a analýzu, ako používate naše webové stránky
– Vyvíjanie nových produktov, služieb a funkcií
– Komunikáciou s vami, buď priamo, alebo prostredníctvom jedného z našich partnerov, okrem iného za účelom podpory zákazníkov, aby sme vám poskytli aktualizácie a ďalšie informácie týkajúce sa webových stránok, a na marketingové a propagačné účely
– Posielanie vám e-mailov
– Predchádzanie podvodom

Záznam log súborov

HempBona dodržiava štandardný postup pri používaní log súborov. Tieto súbory zaznamenávajú návštevníkov pri návšteve webových stránok. To robia všetky hostingové spoločnosti a súčasť analytiky hostingových služieb. Informácie zhromaždené súbory protokolu zahŕňajú adresy internetového protokolu (IP), typ prehliadača, poskytovateľa internetových služieb (ISP), dátum a čas, odkazujúce / výstupné stránky a prípadne počet kliknutí. Nie sú spojené so žiadnymi informáciami, ktoré je možné osobne identifikovať. Účelom týchto informácií je analýza trendov, správa webu, sledovanie pohybu užívateľov na webe a zhromažďovanie demografických informácií.

Práva na ochranu údajov GDPR

Radi by sme sa uistili, že ste si plne vedomí všetkých svojich práv na ochranu údajov. Každý užívateľ má nárok na:

Právo na prístup – Máte právo požadovať kópie vašich osobných údajov. Za túto službu vám môžeme účtovať malý poplatok.

Právo na opravu – Máte právo požadovať, aby sme opravili všetky informácie, ktoré považujete za nepresné. Máte tiež právo požadovať, aby sme vyplnili informácie, ktoré považujete za neúplné.

Právo na výmaz – Máte právo požadovať, aby sme za určitých podmienok vymazali vaše osobné údaje.

Právo na obmedzenie spracovania – Máte právo požadovať, aby sme za určitých podmienok obmedzili spracovanie vašich osobných údajov.

Právo vzniesť námietku proti spracovaniu – Máte právo vzniesť námietku proti nášmu spracovaniu vašich osobných údajov za určitých podmienok.

Právo na prenosnosť údajov – Máte právo požadovať, aby sme za určitých podmienok preniesli údaje, ktoré sme zhromaždili, do inej organizácie alebo priamo k vám.

Ak podáte žiadosť, máme jeden mesiac, aby sme vám odpovedali. Ak chcete niektoré z týchto práv uplatniť, kontaktujte nás na adrese gdpr@hempbona.eu.